0908455468Mon. - Fri. 10:00-22:00

Bảng giá thiết kế website tại Ezoom Việt Nam


eGENERAL 3.400.000 đ
eVIP 5.590.000 đ
eSUPPER VIP 8.900.000 đ
eDiamond 11.550.000 đ
Thời gian sử dụng 2 năm trọn đời trọn đời trọn đời
Giao diện mẫu có sẵn chuẩn SEO thiết kế theo yêu cầu chuẩn SEO thiết kế theo yêu cầu chuẩn SEO thiết kế theo yêu cầu chuẩn SEO
Sản phẩm không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Miễn phí tên miền tên miền quốc tế tên miền quốc tế hay Việt Nam
Hosting miễn phí năm đầu miễn phí năm đầu miễn phí năm đầu
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng 2 GB 4 GB
Email tên miền 10 email 10 email Không giới hạn
Kênh bán hàng
Website bán hàng
Bán hàng trên facebook
Bán hàng trên Sendo.vn
Bán hàng trên chodientu.vn
Bán hàng trên website khác
Bán hàng trên Zalo
Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quảng cáo
Google keyword planner
Tùy chỉnh SEO
App email marketing
App tạo khuyến mãi
Tool hỗ trợ SEO
Kết nối mạng xã hội
Công cụ tích hợp
Chat trực tuyến
Responsive
Thanh toán trực tuyến
Tích hợp vận chuyển
Tích lũy điểm (Membership)
Quản lý hàng tồn kho
CRM (hỗ trợ ra quyết định)
Đa ngôn ngữ Hoặc
Giá trị gia tăng
Tư vấn chiến lược SEO
Tư vấn phát triển nội dung
Tư vấn phát triển thương hiệu
Tư vấn hệ thống marketing online thông minh
Đăng kí ngay Đăng kí ngay Đăng kí ngay Đăng kí ngay
 • eGENERAL 3.200.000đ Đăng kí ngay
  Chi tiết gói dịch vụ
  Sử dụng 2 năm Giao diện mẫu có sẵn Chuẩn SEO không giới hạn Kênh bán hàng Website bán hàng Bán hàng trên Facebook Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quảng cáo Tuỳ chính SEO Kết nội mạng xã hội Công cụ tích hợp Chát trực tuyến Responsive Giá trị gia tăng Tư vấn chiến lược SEO
 • eVIP 5.590.000đ Đăng kí ngay
  Chi tiết gói dịch vụ
  trọn đời Giao diện thiết kế theo yêu cầu Chuẩn SEO Sản phẩm Không giới hạn Miễn phí tên miền quốc tế Hosting miễn phí năm đầu Băng thông không giới hạn Dung lượng 2G Email tên miền 10 email Kênh bán hàng Website bán hàng Bán hàng trên Facebook Bán hàng trên Sendo.vn Bán hàng trên chodientu.vn Bán hàng trên Zalo Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quảng cáo Google keyword planner Tuỳ chính SEO App email marketing App tạo khuyến mãi Kết nội mạng xã hội Công cụ tích hợp Chát trực tuyến Responsive Tích hợp vận chuyển Giá trị gia tăng Tư vấn chiến lược SEO Tư vấn phát triển nội dung
 • eSUPPER VIP 8.900.000đ Đăng kí ngay
  Chi tiết gói dịch vụ
  trọn đời Giao diện thiết kế theo yêu cầu Chuẩn SEO Sản phẩm Không giới hạn Miễn phí tên miền quốc tế Hosting miễn phí năm đầu Băng thông không giới hạn Dung lượng 4G Email tên miền 10 email Kênh bán hàng Website bán hàng Bán hàng trên Facebook Bán hàng trên Sendo.vn Bán hàng trên chodientu.vn Bán hàng trên website khác Bán hàng trên Zalo Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quảng cáo Google keyword planner Tuỳ chính SEO App email marketing App tạo khuyến mãi Tool hỗ trợ SEO Kết nội mạng xã hội Công cụ tích hợp Chát trực tuyến Responsive Thanh toán trực tuyến Tích hợp vận chuyển Tích lũy điểm (Membership) Giá trị gia tăng Tư vấn chiến lược SEO Tư vấn phát triển nội dung Tư vấn phát triển thương hiệu Hoặc
 • eDiamond 11.990.000đ Đăng kí ngay
  Chi tiết gói dịch vụ
  trọn đời Giao diện thiết kế theo yêu cầu Chuẩn SEO Sản phẩm Không giới hạn Miễn phí tên miền quốc tế hay Việt Nam Hosting miễn phí năm đầu Băng thông không giới hạn Email tên miền 10 email Kênh bán hàng Website bán hàng Bán hàng trên Facebook Bán hàng trên Sendo.vn Bán hàng trên chodientu.vn Bán hàng trên website khác Bán hàng trên Zalo Ứng dụng nghiên cứu thị trường và quảng cáo Google keyword planner Tuỳ chính SEO App email marketing App tạo khuyến mãi Tool hỗ trợ SEO Kết nội mạng xã hội Công cụ tích hợp Chát trực tuyến Responsive Thanh toán trực tuyến Tích hợp vận chuyển Tích lũy điểm (Membership) Quản lý hàng tồn kho CRM (hỗ trợ ra quyết định) Giá trị gia tăng Tư vấn chiến lược SEO Tư vấn phát triển nội dung Tư vấn phát triển thương hiệu Tư vấn hệ thống marketing online thông minh
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tư vấn xây dựng hệ thống marketing online tự động hóa.
 • Tư vấn xây dựng thương hiệu số.
 • Bảo mật an toàn tuyệt đối
click để tìm hiểu thêm về EZOOM Painite
 • Thiết kế độc quyền theo yêu cầu
 • Tư vấn xây dựng hệ thống marketing online tự động hóa.
 • Tư vấn xây dựng thương hiệu số.
 • Bảo mật an toàn tuyệt đối
click để tìm hiểu EZOOM Painite

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

 • Hoặc